Dodaj zdjęcie profilowe

avatarAlicja Kucharska

Świebodzin

Młodzi mają pomysły!

2016-11-08 19:22:42

W piątek, 4 listopada odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej, podczas której spotkali się z Stanisławem Mosiejko, dyrektorem Świebodzińskiego Domu Kultury oraz Jarosławem Aszakiewiczem, dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Głównym tematem spotkania był program imprez kulturalnych i rozrywkowych w 2017 roku.

Szef ŚDK wyjaśnił młodym radnym, na jakich zasadach funkcjonuje dom kultury oraz świebodzińskie kino. Ponadto wraz młodzieżą przedyskutował organizację imprez. - Dom kultury jest od tego, by pomóc zrealizować jakąś imprezę. Nie mamy wyłączności na pomysły, dlatego oczekujemy na propozycje - zaznaczył.

Przewodnicząca MRM dopytywała o możliwości organizacji koncertów w sali widowiskowej. Odpowiedzią dyrektora były matematyczne rachunki, które miały uzmysłowić młodym radnym, jak kosztowna jest organizacja takiego koncertu. - Jest wiele świetnych zespołów, które u nas grały, ale też frekwencja nie była najwyższa. Jeden z koncertów musieliśmy odwołać, bo w przedsprzedaży zakupiono tylko 16 biletów - wyjaśniał. Na to odezwał się radny Tymoteusz Czyż. - Warto by się było zastanowić, co jest powodem tak małej sprzedaży - dopytywał. Radni dopytywali również o możliwość remontu sceny sali widowiskowej czy domu kultury w ogóle.

W drugiej części spotkania Jarosław Aszakiewicz przedstawił program związany z imprezami sportowymi. - Młodzieży zależy, by w mieście powstały dodatkowe reprezentacje, bo mamy tylko reprezentację piłki nożnej i ręcznej. Brakuje piłki koszykowej i siatkowej - mówi Kinga Naks. - W tym celu musi powstać klub - odpowiada J. Aszakiewicz. Młodzi dopytywali także o możliwości modernizacji skateparku. Innymi pomysłami, które zgłaszali były m. in.: rowery miejskie, budowa ścieżek rowerowych, wymiany międzynarodowe w szkołach, plac do kalisteniki. - W naszej szkole zwyciężył pomysł kręgielni. Na 270 osób ankietowanych aż 170 było za. Wiele głosów dotyczyło również rowerów miejskich i Parku Chopina. Jego upiększenia i rozwiązanie problemu z ptakami - mówiła przewodnicząca MRM.

Jesteś na profilu Alicja Kucharska - stronie mieszkańca miasta Świebodzin. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj