Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Świebodzin, Zielona 2

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie nadzoruje pracę podległych jednostek policji na terenie powiatu. Jednostka natomiast podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Komenda powiatowa działa samodzielnie w zakresie m.in:

likwidacji komórek w komendzie miejskiej

likwidacji podległego komisariatu

likwidacji komórek w podległym komisariacie

Pośród zadań Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie wymienić należy m.in.:

tworzenie we współpracy z organami samorządy terytorialnego programów prewencyjnych dotyczących umożliwienia natychmiastowej reakcji policji,

identyfikacja osób

badania krymalistyczne śladów

zapewnienie porządku w ruchu na drogach przez kierowanie ruchem

Jeżeli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.