© Jarosław Miłkowski
[4/17]

Komputer to dziś dla ucznia naturalne środowisko pracy

Szkoły uczą dziś zawodów aż miło. W Zielonej Górze kształcą choćby techników przemysłu mody. W Gorzowie właśnie powstały nowoczesne pracownie ze sprzętem za ponad 2 mln zł. A komputeryzacja sprawia, że nauka jest przyjemnością.