Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

Świebodzin, Zachodnia 58

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie jest organem administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Do jego zadań należą:

  • działania mające na celu zwalczanie chorób zwierząt

  • przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.