Polecamy

Alkohol
[4/8]

Alkohol

"Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego." (Art. 30. 1. Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach)

Kara przewidziana za złamanie przepisu: mandat karny do 500 zł

Za bezpieczeństwo na stoku odpowiada zarządzający danym terenem, co wynika z ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Obowiązkiem każdego, kto przebywa na stoku, jest przestrzeganie regulaminu danego ośrodka. Są jednak pewne przewinienia, za które możemy zostać ukarani mandatem nałożonym przez funkcjonariusza policji. Czego się wystrzegać, nie tylko ze względu na oszczędność, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo własne i innych?

Najnowsze wiadomości

reklama